Anders And i nærkontakt med virus

For ca. 2 uger siden fik jeg af naboen et gammelt Anders And blad, med denne historie. Jeg henvendte mig til Egmont Press, der udgiver Anders And, for at spørge om jeg måtte bruge denne aktuelle historie i et undervisningsforløb. De skrev tilbage, at de syntes, det var en rigtig god ide at bruge pågældende historie, de vedhæftede PDF-filen med historien og jeg fik retten til at bruge historien i undervisningssammenhæng.

Opgaver til historien : Anders And i nærkontakt med virus

Overvejelser om undervisningsforløbet

I dette forløb, har jeg brugt historien som et faglig-læsning-forløb, hvor jeg har skrevet spørgsmål til de enkelte sider i historien. Spørgsmålene retter sig overvejende mod fagene matematik og biologi.

Mens jeg skrev kom der langt flere spørgsmål end jeg havde forventet, for historien indeholder bare så meget fagligt stof. Det vil tage tid at løse denne opgave, men jeg er overbevist om, at du vil lære meget af det.

Det vil være en god idé, at I ( eleverne) arbejder sammen – evt. i en videokonference) om når I arbejder disse opgaver og redskabet er søgning på nettet.

Det kan også være en mulighed, at eleverne opdeles i  grupper , som skal svare på spørgsmålene, der hører til en enkelt side. Efter eleverne har arbejdet gruppevist, kan de enkelte grupper fremlægge for de andre elever i klassen. Med en videokonference kan det på samme tid foregå sammen og hver for sig.