Naturfag i brød og kager

Dette undervisningsmateriale indeholder elevmateriale samt lærervejledning med læringsmål for forløbet.

IMG_2262I materialet kommer eleverne til at arbejde med begreberne fysiske, kemiske og biologiske hævemidler i såvel teori som praksis.
Mit ønske i forbindelse med udarbejdelsen af forløbet var at inddrage flest mulige videns og læringsmål i et område, som har relevans til elevernes nære hverdag. Selv synes jeg, at være sluppet ganske godt fra det, eleverne er begejstret for forløbet, som oplagt vil kunne gennemføres på en temadag. Endelig har jeg erfaring med, at eleverne præsterer højt ved prøven, når de trækker dette område.

Hent materialet her:Naturfag i brød og kager