2. f-dag: En effektfuld F-dag om chokolade, kroppen som motor, kond……

2. f-dag:
En effektfuld F-dag om chokolade, kroppen som motor, kondital og energi
og dermed mere bevægelse

Læringsmål:

Tværfaglige med inddragelse af fagene: Idræt, biologi, fysik/kemi og matematik

Særlig fokus på modeleringskompetencen i matematik og naturfagene.

Eleverne:

  • Udvikler kompetencer i at udføre tværfaglige undersøgelser.
  • Kan forklare eksempler på omsætning af energi fra én form til en anden (kinetisk -, potentiel -, kemisk – og varme energi).
  • Kan forklare begrebet nyttevirkning ved energiomsætning og ved, at nyttevirkning er et matematisk forhold mellem nyttegjort energi og tilført energi.
  • Kan omregne mellem forskellige enheder for energi og effekt.
  • Erfarer, at energiomsætning kan beskrives med matematikudtryk.
  • Kan redegøre for, at det simple kemiske reaktionsskema for aerob respiration er et udtryk for energiomsætning.
  • Kan redegøre for, at konditallet målt i ml O2/mim./kg er et udtryk for kroppens effekt målt i W/kg.
  • Opnår viden om, hvorfor sundhed også kan beskrives med et kondital.
  • Kan vurderer og beskrive et datamateriale med relevante fagudtryk.
  • Kan fremstille et boksplot til og bruge dette til beskrivelse af et datamateriale.

 

Lærerens baggrundsviden om kondition, naturfag og matematikken findes i hæftet:
Menneskekroppen som motor. Link: http://www.fys.dk/nfa/03/heftet/menneskekroppen.pdf samt det vedlagte undervisningsmateriale til eleverne.

 

Dette materiale indeholder: Opgaveoplæg til eleverne, samt ”Vejledning til bestemmelse af kondital ved to-punkts metoden”

 

Forberedelse
Køb en bunke blandet slik og frugt. Jeg bruger ca. 130 kr. på dette i en lavprisbutik.

Adgang til kondicykel, med pulsmåler og måling af effekt. (I København kan Kondiværkstedet bestilles hos Jens Prom)

Adgang til computere

Aktivitet
Gennemgang af det teoretiske stof. Ca. en lektion

Eleverne arbejde i par med opgaven i 5-7 lektioner.

Undervisningsmateriale:

Oplæg til eleverne:
f2_elevoplaeg-chokolade-og-kroppen-som-motor

Vejledning til bestemmelse af kondital ved to-punktsmetoden.
topunktstest

Konditalberegner som Excel-regneark:
konditalberegner