En kube foldet af papir i A-format

Oplæg til opgave, som jeg dels har brugt ved et forældre-elevarrangement. En faglig ice-breaker. Dels brug oplæg i forløb med mundtlig matematik.

Opgaven har såvel en praktisk-musisk æstetisk dimension og matematik faglig dybde med udfordringer på mange niveauer.

 

 

 

De seks matematiske kompetencer er i spil.
Problembehandling – Modellering – Ræsonnement og tankegang – Repræsentation og symbolbehandling – Kommunikation – Hjælpemidler

Opgave tekst: En kube i A-format 200917

Læringsmål:

 • Eleverne erfarer konkret at samt at når længdeforholdet er 1:2, så er rumfabgsforholdet 1:8.
 • Eleverne kan redegøre og argumentere for sammenhænge på matematisk grundlag.
 • Eleverne har viden om, hvad det vil sige at eftervise en hypotese og udføre et enkelt matematisk bevis.
 • Eleverne kan udføre enkle beviser med brug af variable.
 • Eleverne kan redegøre for egenskaber ved papir i A-format
 • Eleverne har viden om egenskaber ved tallet
 • Eleverne kan redegøre for at diagonalen i et kvadrat med sidelængden s har længden
 • Eleverne kan bruge viden om brug af længde- og rumfangsforhold. Eleverne ved at rumfangsforholdet er længdeforholdet i tredje potens, samt at længdeforholdet er kubikroden af rumfangsforholdet ().
 • Eleverne ved at funktionerne f(x)=x3 og g(x)=, er hinandens modsatte funktioner.
  Dvs. f-1(x)=g(x)