1. f-dag: Matematik og kondi og dermed bevægelse

Læringsmål:

Eleven:

Kan bruge enkle af indbyggede formler i Excel

Kan omsætte autentisk datamateriale til et intervalopdelt standardobservationsskema i Excel

Kan beskrive et datasæt med de statistiske deskriptorer: Gennemsnit, kvartilsæt samt udforme grafiske præsentationer i form af histogram, sumkurv og boksplot – alle diagrammer med flere datasæt i samme diagram.

Kan vurdere og beskrive et datamateriale med relevante fagudtryk.

 

Lærerens baggrundsviden om kondition, naturfag og8xkondital matematikken findes i hæftet:
Menneskekroppen som motor. Link: http://www.fys.dk/nfa/03/heftet/menneskekroppen.pdf.

Dette materiale indeholder: Opgaveoplæg til eleverne, det færdige regneark, et eksempel på en delvis færdiggjort elevbesvarelse, PPT-præsenation, hvor forløbets faglige begreber præsenteres.

Det er selvfølgeligt også muligt ikke at gennemføre selve Coopertesten, men blot at anvende rådata fra regnearkene. Der er tre regneark med rådata fra tre forskellige klasser. Dette anbefaler jeg ikke, da netop frembringelsen af autentiske data virker fremmende for motivationen for at arbejde med opgaven (jf. elevudsagn).

Forberedelse

Adgang til en løbebane og computere, og eleverne har idrætstøj med til matematikundervisningen denne dag.

Aktivitet

En kort historie om kondition. Definition, hvad er det , som måles, når der måles kondition.

Eleverne udfører en Coopertest på en opmålt bane tilpasset de lokale forhold. Læreren organiserer registrering af elevernes løbelængde. Ud over den relevante bevægelsessituation, kommer eleverne til at arbejde med autentiske data.

Opnåede løbelængder registreres for hhv. drenge og piger. Disse registreringer er rådata for opgaven, som det tager eleverne 2 til 4 lektioner at løse.

Inden da er det en god idé med en pause og et bad. I denne pausen kan læreren indføre data for elevernes løbepræstationer i et regneark, som kan udleveres til eleverne eller blot præsenteres på SMART-Bord, så eleverne selv kan skrive dem af.

Brug evt. vedlagte PPT til at fastholde eleverne i faglige begreber i forhold til opgaven.

Læreren indlægger relevante småkurser undervejs i forløbet. Disse kan omhandle brug af indbyggede funktioner i Excel, metoder til opstilling af standard observationsskema, udformning af diagrammer mm.

I det vedlagte regneark er Coopertesten udført på en rektangulær bane med sidelængderne 40 m og 50 m. hjørnerne i rektanglet er markeret med bogstaverne a til d, hvor d, var start/mål. Længden fra d til a var 40 m, fra a til b var der 50 m og fra b til c var der 40 m.
Se tegning herunder:

skaermbillede-2016-12-09-kl-11-18-16

Eleverne skulle derfor omsætte rådata, der er markeret med grå i vedlagte regneark til en samlet løbelængde.

Elevoplæg: f1_kondi_elevtekst

PPT-præsentation, som min praktikant Lasse har udarbejdet
statistikogsundhed

Færdigt regneark på baggrund af løbelængder
8x-loebelaengder

Færdigt regneark på baggrund af kondital
8xkondital