Om primtal

I dette forløb har læringsmålene omfattet kendskab til primtal, og hvad primtal og primfaktoropløsning kan bruges til.

I forløbet har jeg ud over den gode historie brug tre små spil 4 matematikspil, og en side, hvor eleverne ved hjælp af Estothernes si skulle finde primtal på til 400 Erastoteles si.
Endelig er jeg blevet inspireret af Carl Winsløvs artikel “Et mysterium om tal” materialet “Lektionsstudier i matematikundervisningen” til at fremstille materialet, hvor tal i 10-talssystemet repræsenteres som primfaktoropløsning. Primfaktorene angives i materialet som symboler af cirkler, firkanter mm. Eleverne skal finde systemet.  Hent materialet her: 1 til 10