Matematik i toner og instrumenter

En f-dag om matematik i toner og instrumenter

Læringsmål med relation til naturfagene og matematik:

Eleverne har viden om absolut- og relativ vækst, og kan bruge denne viden til at undersøge og producerer instrumenter med strenge og rør.

Eleven kan redegøre for, at vækstformlen Kn=Ko(1+r)n er en konsekvens af en række fremskrivninger med konstant procentuel vækst. Kan isolerer r i vækstformlen, når værdier af Kn, K0 og n er kendte.

Eleven kan redegøre for bølgeformlen v = λ * f, hvor v er bølgehastigheden, = λ er bølgelængden i m og f er frekvensen målt i Hz, og kan eftervise denne formel med en systematisk undersøgelse

Eleven kan med eksperimenter redegøre for at lyd er trykbølger, også kaldet længdebølger, samt at bølger kan gå gennem hinanden, reflekteres, dæmpes og interferere.

Eleven kan på baggrund af formlen for beregning af frekvensen af den næste tone  fremstille en panfløjte, der stemmer, samt en elastik-mælkekarton-guitar med bånd på grebet.

Eleven har viden om ørets anatomi og fysiologi

Eleven ved, at lyd er  trykbølger, samt at lydens hastighed i luft er ca. 340m/s

Produkt

Et redigeret poster i A2 ( brug evt. Powerpoint) med tekst, udregninger, billeder og evt. lyd og video.

Materialer:
Opgavetekst: En f-dag om lyd og instrumenter_a

Regneark til registrering og behandling af data: panfløjte

GeoGebra-fil der kan illustrerer stående bølger i åbne rør:
stående bølger i åbent rør
Denne fil måtte jeg uploade som en ZIP-fil. Pak den ud ved download.

To opgaver tænkt sko opfølgning på forløbet.
Kan bruges som oplæg til mundtlig matematisk problemløsning.
To opgaver som opfølgning på f

Materiale-liste til dagen:Materiale_liste