Om logaritmer og regnestokken

En elev fra 9. spurgte før jul om hvilke matematikhælpemidler jeg brugte, da jeg gik i skole.
I den forbindelse opfordrede eleven mig til at lave et forløb om regnestokken og logaritmer.
Tænk, at jeg skulle komme til at fremstille et autentisk historisk uv- forløb. Det giver anledning til eftertanker……

Hent forløbet her: Regnestok_a

Artikel om forløbet: artikel_regnestok

 Afsættet i FM13 for forløbet er bl. a:

Eleven kan anvende ikke-lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer. Og Eleven har viden om repræsentationer for ikke-lineære funktioner.

 

 

Mine afledte læringsmål for forløbet:

  • Eleverne får et konkret indblik i udvikling af formålet med skolefaget matematik. Fra uddannelse af den menneskelige regnemaskine til udvikling af elevernes generelle matematiske kompetencer i dag.

Eleverne får kendskab til regnestokken, der er et historisk matematikhjælpemiddel.

Eleverne får kendskab til beregninger ved hjælp af tallinjer.

Eleverne får et vist kendskab til titalslogaritmen. (en funktion, der kan tælle kommaets placering for et tal.

Eleverne erfarer eksempler på funktioner, der er defineret ved den omvendte funktion,

Eleverne erfarer, at logaritmefunktionen omformer addition til multiplikation, division til subtraktion og potenser til multiplikation.

Eleverne opnår færdigheder i notation af store tal med potenser af 10.

Eleverne udvikler deres færdigheder med brug og omskrivning af formler.

Eleverne erfarer at Ricther -, pH – og dB-skalaerne, som de kender fra naturfagene, er eksempler på logaritmiske skalaer.

Jeg bruger bevidst ordet kendskab i mine afledte læringsmål for forløb, for at rumme differentieringsmuligheder.

Enkelte af elevernes videoproduktioner:

 

Materialer:

Tommestokke, målebånd, regnestokke.