Opgaver, der med fordel kan løses med et dynamisk geometriprogram

Opgaver til udDyngeovikling af elevernes samlede kompetenceberedskab i forhold til matematisk problemløsning inden for området dynamisk geometri.

Opgaverne er i sin tid udarbejdet til programmerne Geometer og Geometrix.

Jeg vurderer – og har erfaring med, at disse opgaver underbygger elevernes oplevelse af relevans ved at arbejde med dynamisk geometri med programmet GeoGebra.

I dag er GeoGebra (af mange gode grunde, som jeg ikke vil komme ind på her) det foretrukne program til brug i grundskolens matematikundervisning.

supgeo2 apr 2016