Om kegler og keglestubbe

Eleverne skal vise, hvordan de bruge formlerne for beregning af rumfang og overfladeareal  af en kegle og en keglestub i sammenhænge med forskellig sværhedsgrad. Opgaverne i dette oplæg kan løses med inddragelse af forskellige matematiske arbejdsformer.

Hent oplægget her: Om kegler og keglestubbe_a

Læringsmål:

  • Eleven kan arbejde matematisk-undersøgende med rummelige og udfoldede figurer, med papir og it.
  • Eleven kan bruge og udvikle formler til at undersøge egenskaber ved kegler.
  • Eleven kan bruge Thales sætning, Pythagoras og trigonometriske funktioner i matematiske argumentation.
  • Eleven kan bruge GeoGebra til at beregne såvel længder, arealer og rumfang.