Modelbygning, kommunikation og Screen Cast

Oplægget til eleverne:

Et forløb om modelbygning. Det har overskriften: ”Klart formidlet klart tænkt”.
I skal fortælle Kubes historie med brug af screencast og excel. Dvs .I skal fremstille en video, som skal uploades til nettet på YouTube eller SkoleTube.
Jeres historie skal være rettet mod morfar, som også skal have et link til jeres video, der er på max 3 min.

I mailen til morfar, skal I fortælle om hvad I har lært om: modelbygning, formler, ligninger, variable, konstanter og regneark. I videoen skal I vise, at I også kan det.

Læringsmål:

I arbejder overvejende inden for kommunikations- og modelbygning, hjælpemiddel og repræsentationskompetencerne.

Kan bruge regneark, formler, formelreferencer, overskuelig opstilling, grafer. Optage med SvreenCast og evt. sætte en ScreenCast-AVI -fil ind i en video, som I fremstiller i iMovi på iPads eller jeres egen computer.

I forhold til formidling skal I lære om afsender og modtager forhold, brug af relevante matematikord, kort præcist sprogbrug, overskuelighed, systematik.

Materialer:

En gammel dåse maling og Centikubes til læreroplæg

Papir oplæg til inspiration for eleverne. kube og maling

En kolleger og jeg forsøgte  med ScreenCast. ( det med at overholde de 3 minutter lykkedes ikke for os!)