Boligopgave

Denne opgave har jeg i dette skoleår brugt ved fordybelsesdage på for 7. klasetrin ( 8 timer i streg)

Materialet består af

  • et oplæg: sådan vil jeg bo
  • et responsark ( Word-dokument7.u, der er flettet med et regneark7.nn. Dette muliggør at, det for mig er hurtigt at give alle eleverne en fornuftig respons, i forhold til kriterier for opgaven)
  • et oplæg Budget på regneark i 7 (1)til udarbejdelse af månedsbudget og et tilhørende regnearkBudget med budget, som eleverne kan tilpasse