Modelbygning

amalieaeske16 opgaver,
hvor arbejdet med funktionsbegrebet er centralt og
hvor det er oplagt at inddrage it

Jeg skrev dette undervisningsmateriale for omkring 13 år siden og har valgt ikke at skrive det om. Materialet modelbygningindeholder derfor beskrivelser af programmer, der ikke længere bruges i skolen. Selv bruger jeg GeoGebra, Word og WordMat samt Excel.

Opgaverne opfordre eleverne til at beskrive konkrete sammenhænge med matematikudtryk, som eleverne overfører til et relevant program. Herefter kan eleverne undersøge om deres matematikudtryk også beskriver den konkrete sammenhæng og derefter er det muligt for dem at arbejde undersøgende.

I materialet opfordres eleverne til at arbejde med såvel implicitte- og explicitte funktioner. I den indledende tekst i materialet redegør jeg for disse begreber med fagdidaktisk vinkel.