Folketingsvalg 2019

Matematikforløb om FV 19

Eleverne arbejder med udformning prognoser ved exit-pools. Her er den stor udfordring at være først med en sikker prognose.

Modelle for exit-poolen er 676 fotobægre med farvede vatkugler, der repræsentere det parti en vælger har stemt på.

I materialet skal eleverne på baggrund af en exit-pools give deres bud på en forudsigelse af valgets resultat.

Væsentlig i Exit-pools er usikkerhedsberegninger. Derfor får elever i denne opgave indsigt i en formel til beregning af usikkerheder ved prognoser.

I forløbet skal eleverne erfare, at mandatfordeling er bestemt af den matematiske model, der er grundlag for mandatfordelingen. Plottet i en one-liner: Retfærdighed er noget man beslutter sig for. Derfor er en valgdag også en fest for demokratiet.

I forhold til den rene matematik, kommer eleverne til at arbejde med de store tals lov, det statistiske og teoretiske sandsynlighedsbegreb, samt simulering af sandsynlighedseksperimenter ved brug af regneark.

Materialet har pt ikke været i brug med elever. Derfor blot et billede fra matematikværkstedet.

Undervisningsmateriale til elever og storskærm:
FV2019 elevopgaver a

Regneark, der simulere  eksperimentet på  såvel et teoretisk og statistisk sandsynlighedsbegreb. Afsætte er prognose fra DR pr. 14. maj 19.
fv-valg 2019 b

OBS regnearket er opbygget med cirkulære cellereferencer, derfor udføres beregninger med <F9>-tasten.