En juleaktivitet over 4 lektioner

Eleverne opdeles i grupper a 4 elever og grupper løser “Juleopgaverne fra
kræmmerhusMatematiklærerforeningen. Dette foregår over 2 lektioner. Juleopgaverne kan hentes på Matematiklærerforeningens hjemmeside: www.dkmat.dk.

Ved gennemgang af opgaverne præsenterer grupperne på skift deres svar, Rigtig svar giver 3 point. Hvis en gruppe ikke har svaret har næste gruppe mulighed for at få ét point.

Præmien til vindende gruppe er en indpakket gave (kasse med pebernødder til klassen). I kassen ligger også den næste opgave. Den vindende grupper får retten til at dele pebernødder ud til resten af klassen. I scenesæt seancen med begrebet generøsitet.
Kræmmerhus til pebernødder

Opgaven lyder på, at eleverne skal fremstille et kræmmerhus med størst muligt rumfang.

Læringsmål omfatter:

Eleverne erfarer strategier ved samarbejde om matematisk problemløsning på mundtlig form.

Kendskab til begreber udfoldning af rumlige figurer, brug af formler, undersøgelse af sammenhænge, kendskab til cirkeludsnit.