Tetraeder og oktaeder

– regulær bonus i 3-d

Et udfordrende forløb , hvor eleverne udvikler deres kompetencer i arbejdet med foldede og udfoldede figurer, gennem arbejde simple platoniske legemer.
Et forløb med plane og rummelige figurer med en praktisk-musisk dimension med såvel papir og it 

Hent oplægget her:

Tetraeder og oktaeder_b

 

Læringsmål for forløbet:

Eleverne udvider deres kompetencer i arbejdet med foldede og udfoldede figurer, gennem arbejde simple platoniske legemer.

Eleverne får indsigt i begreberne foldede og udfoldede rummelige figurer.

Eleverne udfordres i arbejdet med brug og udledning af formler for overflader og rumfang.

Eleverne skal fremstille dynamiske konstruktioner i 3´d med GeoGebra

Eleverne udfordres i den undersøgende arbejdsform

Eleverne kompetencer i brug af Pythagoras og Thales sætninger udvikles.

Eleverne udfordres til at arbejde med matematiske ræsonnementer inden for de irrationelle tal.