Fokus på arbejdsgange ved matematisk problemløsning

Læringsmål: Eleven skal kunne bruge strategier, når de  står over for en matematisk problemstilling, de ikke umiddelbart kan løse.
Materialet består af 4 opgaver.
Vink: sidste opgave løses oplagt ved brug af Gaus’ sumformel.