Tangram


Et forløb med brug af tangram-brikker (fire lektioner)IMG_3622

Målene for forløbet omhandler geometri

Eleverne skal

  • kunne undersøge, beskrive og foretage beregninger i forbindelse med plane figurer.
  • arbejde med definitioner, sætninger (pytagoras), geometriske argumenter og enkle beviser.
  • kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber.
  • benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed. Kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens.
  • kunne bruge it til at fremstille præcise tegninger.

Matematiske arbejdsformer
Eleverne vil under forløbet komme til at opleve matematiske arbejdsområder, der omfatter:

  • deltagelse i udvikling af strategier og metoder i forbindelse med de matematiske emner. Undersøge, systematisere, ræsonnere og generalisere i arbejdet med matematiske problemstillinger.
  • arbejde individuelt og sammen med andre om behandlingen af matematiske opgaver og problemstillinger.
  • arbejde med problemløsning i en proces, der bygger på dialog og på elevernes forskellige forudsætninger og potentialer. Undersøge, systematisere og ræsonnere med henblik på at generalisere.
  • kombination mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinger.

Skriftlig oplæg til eleverne med kopisider

tangram