Intro til sandsynlighedsregning i 8. klassetrin

Forløbet er udarbejdet og brugt i 8. klassetrin. Eleverne har derfor arbejdet med sandsynlighedsregning tidligere, og har viden om sandsynlighedsbegrebet, multiplikationsprincippet, additionsprincippet, tælletræ og chancetræ som modeller til beskrivelse af et praktisk eksperiment.
Til forløbet har jeg udarbejdet et regneark, der simulerer eksperimentet,

Afledte (nedbrudte) læringsmål for forløbet
Eleverne udvikler meningsfulde sammenhænge i forhold til begreberne ( faglige pointer):
Modellering med sandsynlighedsregning, sandsynlighed (p) er et tal i intervallet [0..1], at
sandsynlighed (p) + fiasko(q) = 1, ( p + q = 1), der dan omskrives til p=1-q, undersøgende matematik, det statistiske – og det teoretiske sandsynlighedsbegreb, observation, hyppighed, frekvens, summeret frekvens, ventetidsformlen og matematisk argumentation for denne,  chancetræ, additionsprincip og multiplikationsprincip, de store tals lov, simulering af eksperiment med regneark,
regnearksfunktionerne: Hvis, Tæl.Hvis, Slump(), Heltal(), Eller( )

Lektionsbeskrivelse: terningkast-ventetid

I dette regneark indgår cirkulærer cellereferencer, derfor skal <F9>-tasten bruges for at få regnearket til at foretage en beregning.

Regneark: ventetidsformlen

I 9. klassetrin præsenterede jeg eleverne for problemstillingen:

Det er et grundvilkår, at ca. 35% af eleverne på et givet tidspunkt hører en besked fra læreren. Hvor mange gange skal læreren gentage beskeden for at sikre at mindst 90% af eleverne har hørt beskeden?

I forbindelse med denne opgave, har jeg udarbejdet et regneark, der simulerer denne problemstilling.

at høre efter a

I dette regneark indgår også  cirkulærer cellereferencer, derfor skal <F9>-tasten bruges for at få regnearket til at foretage en beregning.