Morgenmatematik

IMG_3611  Om forløbet
I dette forløb skal arbejdet med modellering gøre, at eleverne oplever matematik som en måde at anskue verden på og dermed – på sigt- bidrage til at bryde adskillelsen mellem skolematematikken og den virkelige verden.

 

 

 

IMG_3615

Opgaven
Lav nøjagtige optegnelser af det, du ser med dine matematikbriller – fra du står op til du møder i skolen. Dine notater skal så bearbejdes matematisk, og dine resultater og overvejelser skal formidles på et stykke A3-papir i et indbydende layout. Du har fire moduler til det hele.

 

 

IMG_3612

Faglige krav
Det vi har arbejdet med I dette skoleår (tal, funktioner, algebra, grafer, statistik).

 

 

 

 

Læringsmål
Eleverne skal udvikle deres kompetencer i matematisk modellering, dvs. Eleverne skal kunne skabe forbindelse mellem elevernes erfaringsverden og matematikkens begrebsverden og sprog.
Udvikling af elevernes matematiske forståelse gennem kobling mellem oplevede forbindelser, mellem praktiske situationer og problemer på den ene side og matematiske begreber og metoder på den anden side.
Elevernes matematiske begrebsforståelse får mere mening og større faglig dybde, når de kan knytte dem en til række forskellige situationer.

Litteratur
Matematik Morgener – et udviklingsarbejde Af: Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm

Skriftlig oplæg til eleverne morgenmatematik

PPT oplæg morgenmatematikppt