Skolens flagstang

Eleverne skal udføre en undersøgelse, hvor de måler/beregner højden af skolens flagstang med så stor nøjagtighed som mulig. Dvs. eleverne må gennemføre flere undersøgelser og ud fra resultaterne af deres målinger beslutte, et bud på flagstangens højde.

Når eleverne skal foretage flere undersøgelser, skal de udføre forskellige undersøgelser med forskellige metoder og flere af gentagelser af den samme metode. Eleverne har derfor brug for at arbejde systematisk ved så vel dataindsamling og beregning og den statistiske bearbejdning af deres .

 

 

Læringsmål for forløbet
Udvikling at rutine i anvendelse af viden om trigonometri løsning af konkrete/matematiske problemstillinger.
Eleverne kan bruge sin-, cos- ,tan- og de omvendte funktioner, sinusrelationen, Herons formel samt Thales sætning til løsning af geometriske problemstillinger.

Elevoplæg: Hvor høj er skolens flagstang