Kondition og matematik

Et forløb over to f-dage.
Om energi, effekt og kroppen som motor og kondition

1. f-dag med temaet kondition
En fysisk anstrengende f-dag om løbetest, statistik, konditallets matematik og dermed bevægelse 

Læringsmål:
Elevenrne:

 • Kan bruge enkle af indbyggede formler i Excel
 • Kan omsætte autentisk datamateriale til et intervalopdelt standardobservationsskema i Excel
 • Kan beskrive et datasæt med de statistiske deskriptorer: Gennemsnit, kvartilsæt samt udforme grafiske præsentationer i form af histogram, sumkurve og boksplot – alle diagrammer med flere datasæt i samme diagram.
 • Kan vurdere og beskrive et datamateriale med relevante fagudtryk.

2.  f-dag med temaet kondition
En effektfuld f-dag om chokolade, kroppen som motor, kondital og energi og dermed mere bevægelse.

 

Læringsmål:
Tværfaglige med inddragelse af fagene: Idræt, biologi, fysik/kemi og matematik
Særlig fokus på modeleringskompetencen i matematik og naturfagene.

Eleverne:

 • Udvikler kompetencer i at udføre tværfaglige undersøgelser.
 • Kan forklare eksempler på omsætning af energi fra én form til en anden (kinetisk -, potentiel -, kemisk – og varme energi).
 • Kan forklare begrebet nyttevirkning, og ved energiomsætning ved, at nyttevirkning er et matematisk forhold mellem nyttegjort energi og tilført energi.
 • Kan omregne mellem forskellige enheder for energi og effekt.
 • Erfarer, at energiomsætning kan beskrives med matematikudtryk.
 • Kan redegøre for, at det simple kemiske reaktionsskema for aerob respiration er et udtryk for energiomsætning.
 • Kan redegøre for, at konditallet målt i ml O2/mim./kg er et udtryk for kroppens effekt målt i W/kg. Opnår viden om, hvorfor sundhed også kan beskrives med et kondital.
 • Kan vurderer og beskrive et datamateriale med relevante fagudtryk.
 • Kan fremstille et boksplot til og bruge dette til beskrivelse af et datamateriale.